zasady i warunki

Pracujemy wyłącznie według ogólnych warunków Szwajcarskiego Stowarzyszenia Spedycji i Logistyki (AB SPEDLOGSWISS), w najnowszym wydaniu.